Jaarrekening 2018

In dit jaarverslag staat de verantwoording van hoeveel geld de gemeente Houten in 2018 ontving en waaraan zij het geld besteedde. We zijn op weg naar een duurzaam en groen Houten, met ruimte voor experimenten en eigen initiatieven, waar we omzien naar elkaar. De belangrijkste gebeurtenissen van 2018 staan overzichtelijk in de infographic weergegeven. Deze ‘highlights’ vonden in Houten plaats op initiatief van en/of door grote inzet van inwoners en ondernemers.