Jaarrekening 2018

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

bedragen x € 1

De heer H.S. den Bieman

De heer W. van Zanen

Functiegegevens 

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.531,90

84.091,31

Beloning betaalbaar op termijn

17.884,56

13.598,28

Subtotaal

131.416,46

97.689,59

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000,00

189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

131.416,46

97.689,59

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Deelfactor 2017 in fte

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

111.635,05

84.774,29

Beloning betaalbaar op termijn

16.682,56

12.618,36

Subtotaal

128.317,61

97.392,65

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000,00

181.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

128.317,61

97.392,65

ga terug