Jaarrekening 2018

Bestuurlijke beschouwingen

Bestuurlijke beschouwingen 2018

Deze beschouwing gaat in op het resultaat van de jaarrekening 2018, de afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen en de belangrijkste ontwikkelingen op programmaniveau (wat hebben we gedaan?). We geven eerst de integrale analyse weer, vervolgens de ontwikkelingen per programma en tenslotte de paragrafen.

Sorteren op