Jaarrekening 2018

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma Fietsverkeer

Wat willen we bereiken?

Houten is een fietsstad. De unieke stedenbouwkundige structuur koppelt een hoog fietsgebruik aan goede bereikbaarheid voor het autoverkeer, een hoge verkeersveiligheid en een duurzaam mobiliteitsbeleid in het kader van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Houten wil graag haar koppositie als fietsvriendelijke stad handhaven en zich blijven positioneren als dé fietsstad van Nederland, ook internationaal. Hiervoor is het noodzakelijk om te blijven investeren in fietsvoorzieningen.

Doelstellingen