Jaarrekening 2018

Programma Goede bereikbaarheid

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2017
Primitieve begroting
2018
Begroting na wijziging
2018

Rekening
2018


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2018

Programma 03. Goede bereikbaarheid

lasten

03.01

Verkeersbeleid

476.475

82.523

140.444

158.725

-18.281

03.02

Autoverkeer

5.622.851

3.191.086

4.573.975

4.192.202

381.773

03.03

Fietsverkeer

653.099

690.187

2.706.239

947.236

1.759.003

03.04

Openbaar vervoer

14.051

10.652

10.652

10.000

652

03.99

Programmabrede kosten

-66.447

-66.447

Totaal lasten

6.766.477

3.974.448

7.364.863

5.308.163

2.056.700

baten

03.01

Verkeersbeleid

830.253

14.766

96.535

161.718

65.183

03.02

Autoverkeer

605.948

33.160

36.160

208.634

172.474

03.03

Fietsverkeer

472.046

485.492

1.488.692

555.666

-933.026

03.04

Openbaar vervoer

7.930

5

5

03.99

Programmabrede kosten

2.750

2.750

3.020.357

2.261.107

-759.250

Totaal baten

1.918.928

536.168

4.641.744

3.187.130

-1.454.614

Saldo 03. Goede bereikbaarheid

4.847.550

3.438.280

2.723.119

2.121.033

602.086

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Verschillenanalyse deelprogramma's