Jaarrekening 2018

Programma Veilige leefomgeving

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2017
Primitieve begroting
2018
Begroting na wijziging
2018

Rekening
2018


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2018

Programma 04. Veilige leefomgeving

lasten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.003.823

1.072.953

1.104.139

1.010.642

93.497

04.02

Fysieke veiligheid

2.389.125

2.443.214

358.615

375.812

-17.197

04.03

Crisisbeheersing

97.412

91.150

2.233.041

2.216.473

16.568

04.99

Programmabrede kosten

95.000

31.000

31.000

Totaal lasten

3.490.359

3.702.317

3.726.795

3.602.927

123.868

baten

04.01

Sociale veiligheid en Openbare orde

352.351

343.243

324.643

328.681

4.038

04.02

Fysieke veiligheid

14.000

11.554

11.554

25.735

14.181

04.03

Crisisbeheersing

34

04.99

Programmabrede kosten

182.145

95.000

122.855

122.855

Totaal baten

548.530

449.797

459.052

477.270

18.218

Saldo 04. Veilige leefomgeving

2.941.830

3.252.520

3.267.743

3.125.657

142.086

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Verschillenanalyse deelprogramma's