Jaarrekening 2018

Programma Veilige leefomgeving

Deelprogramma Fysieke veiligheid

Wat willen we bereiken?

Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en bestrijden van inbreuken op de veiligheid van mens en dier.

Doelstellingen