Jaarrekening 2018

Programma Betrokken bij de samenleving

Verschillenanalyse deelprogramma Programmabrede kosten

Deelprogramma

Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een

positief

saldo van

€ 252.350

en wordt veroorzaakt door:

Producten

Lasten

Baten

05.99.01

Programma Betrokken programmabrede kosten

€ 252.350

V

€ 0

TOTAAL

€ 252.350

V

€ 0

V

SALDO

€ 252.350

V

05.99.01 Programma Betrokken programmakosten €252.000V
Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer € 252.000V.

ga terug