Jaarrekening 2018

Programma Betrokken bij de samenleving

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2017
Primitieve begroting
2018
Begroting na wijziging
2018

Rekening
2018


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2018

Programma 05. Betrokken bij de samenleving

lasten

05.01

Politiek en bestuur

2.470.468

2.485.653

2.331.022

2.163.252

167.770

05.02

Dienstverlening

1.803.935

1.740.524

1.778.962

1.843.831

-64.869

05.99

Programmabrede kosten

252.350

252.350

Totaal lasten

4.274.402

4.226.177

4.362.334

4.007.083

355.251

baten

05.01

Politiek en bestuur

284.928

1.416

1.416

702

-714

05.02

Dienstverlening

1.025.565

869.025

903.400

925.947

22.547

05.99

Programmabrede kosten

Totaal baten

1.310.492

870.441

904.816

926.649

21.833

Saldo 05. Betrokken bij de samenleving

2.963.910

3.355.736

3.457.518

3.080.434

377.084

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Verschillenanalyse deelprogramma's