Jaarrekening 2018

Programma Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Het Rijk heeft zich tot doel gesteld dat burgers en ondernemers het recht hebben om digitaal zaken te doen met de overheid. In de gemeente Houten is de (digitale) dienstverlening van hoog niveau en zijn bijna alle meest gevraagde producten voor burgers en ondernemers in 2017 digitaal beschikbaar gesteld.
Landelijk dringt steeds meer het besef door dat belangrijke doelgroepen, zoals de niet digitaal vaardigen en laaggeletterden  niet ‘mee kunnen’ in de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving. Ook in Houten zijn er inwoners die hier moeite mee hebben. In het collegeprogramma is opgenomen het adagium ‘digitaal tenzij’. In 2018 gaan we binnen het programma de Toegankelijke gemeente en de Persoonlijke overheid instrumenten ontwikkelen en inzetten om deze doelgroepen  te ondersteunen.

Het digitaal beschikbaar maken van producten is een succes. We zien dat er veel meer producten digitaal worden aangevraagd. Keerzijde hiervan is dat als we kijken naar bedrijfsvoering en efficiency (achterkant c.q. backoffice) het efficiënter kan, bijvoorbeeld door (meer) te automatiseren. Om efficiënter te werken zijn investeringen nodig, digitaliseren kost geld, voornamelijk voor techniek.
Vaak geldt: hoe eenvoudiger een dienst voor burger of ondernemer, des te ingewikkelder de ‘achterkant’ er van is. Digitaliseren betekent dus continu investeren in de kwaliteit van de organisatie.

Wat merken de inwoners en ondernemers ervan?
Onze dienstverlening is goed (digitaal) toegankelijk, laagdrempelig, professioneel en op de klant gericht. De meeste vragen handelen we in het eerste contact digitaal of mondeling naar tevredenheid af of we verwijzen ‘warm’ door naar andere (overheids)organisaties. Dat gebeurt in het KCC. De overige vragen zijn meer complex, maar worden met dezelfde voortvarendheid in de backoffice behandeld. We zijn gastvrij. Het is voor de klant duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen, opmerkingen of complimenten. De klant vindt steeds makkelijker zelf zijn of haar informatie en vraagt producten aan via de website. Onze dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen. Degenen die moeite hebben met de (snel) verdergaande digitalisering, helpen we door hen digisterker te maken. Persoonlijk contact blijft mogelijk voor de inwoners die daar behoefte aan hebben. De menselijke maat staat voorop!

Doelstellingen