Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Wmo

Wat willen we bereiken?

De Transformatierichting voor de Wmo is bepaald in het Wmo Beleidskader 2015-2018. Bij deze Transformatierichting staat zelfredzaamheid van inwoners centraal waarbij inwoners zich bewust zijn van hun eigen preventieve rol in het deelnemen aan de maatschappij en het hanteren van een gezonde leefstijl. Zo vinden zij het normaal uit te gaan van hun eigen kracht en burgerkracht en ook vinden zij het vanzelfsprekend gebruik te maken van hun sociaal netwerk. Er wordt aan gewerkt dat de woonomgeving (woningen, openbare ruimte en gebouwen, openbaar vervoer) stimuleert tot maatschappelijke deelname en tot (langer) zelfstandig wonen voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychosociaal probleem. Maatschappelijke initiatieven waarbij mensen werken aan onderlinge samenwerking in de buurt worden aangemoedigd (bewonersinitiatieven, Ons Fonds).  In verband met de toenemende vergrijzing en daarmee kans op dementie, gaan we door met de activiteiten rond de dementievriendelijke gemeenschap.
Eind 2018 is de periode van Wmo Beleidskader afgelopen, evenals die van Jeugd en Onderwijs en het gezondheidsbeleid. Deze kaders kunnen niet los van elkaar worden gezien en datzelfde geldt voor Participatie / Houtense Werktafel. Met het bepalen van de Transformatierichting in het Programma Sociale Kracht moet zodoende de ontschotting van deze onderwerpen vorm gaan krijgen.

Doelstellingen