Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Inkomen

Wat willen we bereiken?

Transformatierichting: Het vangnet dat wij bieden dient ter ondersteuning van de eigen kracht van mensen, zodat ze gericht werk kunnen maken van hun eigen perspectief. We willen mensen vanuit hun eigen kracht ondersteunen bij het naar vermogen participeren in deze maatschappij door middel van het versterken van (economische) zelfstandigheid en het verminderen van uitkeringsafhankelijkheid. Voor mensen die tijdelijk niet kunnen werken en waarbij sociale deelname in het gedrang komt, zorgt de gemeente voor participatiemogelijkheden met behulp van sociale voorzieningen en inkomenssteun daar waar nodig (en wettelijk mogelijk). Wij streven ernaar mensen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te bereiken om armoede(val) te voorkomen.

Doelstellingen