Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Werk

Wat willen we bereiken?

Als gemeente bevorderen we dat zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald kunnen participeren, waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. Hiermee participeren onze inwoners naar vermogen, ongeacht de economische omstandigheden. Daarbij gaat het om het bevorderen van economische en maatschappelijke participatie, ondernemerschap en groei. De lokale netwerk-alliantie van de 'Houtense Werktafel' heeft zich ontwikkeld door de eerste pilots in 2017 en breidt zich in 2018 verder uit. Hierdoor ontstaat ook op het gebied van werk (betaald en onbetaald) een aantal 'Houtense routes naar Werk'. Deze routes voldoen aan de behoeften van  zowel ondernemers als burgers waardoor men elkaar makkelijker en beter weet te vinden.

Doelstellingen