Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2017
Primitieve begroting
2018
Begroting na wijziging
2018

Rekening
2018


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2018

Programma 00. Samen leven

lasten

00.01

Toegang & transformatie

3.722.431

3.225.495

5.386.715

4.821.846

564.869

00.02

Jeugd en onderwijs

15.536.145

14.866.815

15.772.418

16.260.260

-487.842

00.03

Wmo

9.419.465

9.435.549

9.181.567

9.769.670

-588.103

00.04

Werk

1.189.879

1.500.851

1.642.295

1.356.974

285.321

00.05

Inkomen

12.810.781

11.367.772

13.020.807

12.359.264

661.543

00.06

Sport & gezondheid

6.359.896

5.977.994

5.775.185

5.726.340

48.845

00.07

Kunst en cultuur

2.334.567

2.288.391

2.405.790

2.402.815

2.975

00.99

Programmabrede kosten

806.113

193.634

132.771

847.305

-714.534

Totaal lasten

52.179.276

48.856.501

53.317.548

53.544.473

-226.925

baten

00.01

Toegang & transformatie

12.500

169.247

107.427

-61.820

00.02

Jeugd en onderwijs

508.237

387.011

406.031

351.255

-54.776

00.03

Wmo

1.682.753

1.487.484

1.816.584

1.781.560

-35.024

00.04

Werk

1.245.104

311.404

381.404

283.811

-97.593

00.05

Inkomen

8.607.557

7.238.162

7.940.450

8.047.222

106.772

00.06

Sport & gezondheid

1.416.859

1.397.686

1.348.702

1.324.883

-23.819

00.07

Kunst en cultuur

231.982

235.229

235.229

235.230

1

00.99

Programmabrede kosten

1.921.231

1.172.175

3.192.783

2.664.800

-527.983

Totaal baten

15.626.222

12.229.151

15.490.430

14.796.187

-694.243

Saldo 00. Samen leven

36.553.054

36.627.350

37.827.118

38.748.287

-921.169

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Verschillenanalyse deelprogramma's